domingo, 31 de marzo de 2013

Ecologia de l'avifauna i d'orquídees del Delta del Llobregat 13.04.2013


Repassarem durant tot un matí les principals espècies d’ocells reproductors i els primers exemplars florits d’orquidees d’aquest espai. Coneixerem qui és el comportament de moltes de les espècies aquàtiques i al mateix temps, aprendrem a diferenciar l’estructura, disposició i requeriments del diferents nius dins l’entorn. A més, gaudirem entenent quin és el cicle de floració que segueixen les orquídees d’aquest hàbitat.

Quin serà el trajecte?

Quedarem a les 08:00h a la barrera de la Vidala, deixant prèviament el cotxe al pàrquing de l'autovia. El trajecte es durà a terme a peu pels voltants del braç de la Vidala i la riera de St. Climent arribant fins la platja. Posteriorment, entrarem dins la Reserva Natural del Remolar-Filipines finalitzant la sortida sobre les 14:00h.

Què veurem i aprendrem?

Aprofitant l’inici de l’època reproductora, localitzarem els primers nius de Cabusset Tachybaptus ruficollis i Fotja vulgar Fulica atra; gràcies al telescopi i al seu comportament aprendrem a reconèixe’ls immersos dins el paisatge. Serem capaços de diferenciar-los respecte un niu de Polla d’aigua Gallinula chloropus o Polla blava Porphyrio porphyrio? sabrem detectar un territori repoductor del Cabussó emplomallat Podiceps cristatus observant només el seu comportament?

Una bona època de pluges en el moment idoni és sinònim d’una major abundància d’orquídees. Coneixerem quines són les primeres i les darreres espècies en florir i quines formes vitals empren durant la resta de l’any. En què són especialistes? Quines són les espècies que simulen ser una abella? quins hàbitats prefereixen i per què? tot això i més, durant la sortida...


Foto Ferran López. Niu de Polla d'aigua

Foto Maria Cabau. Ophrys tenthredinifera

Què cal portar?

Com sempre els binocles. Si és possible, una càmara macro per a fotografiar les orquídees. Roba i calçat adient per caminar, i l’esmorzar.

Quin serà el preu de la sortida?

Sense preu. Utilitzarem la “taquilla inversa”. En el suposat cas que el participant decideixi col·laborar, sempre serà de forma autònoma i en funció de les expectatives acomplertes.

Important: cal inscripció prèvia enviant un mail a ecodelta.sortides@gmail.com deixant el vostre nom i cognoms i un telèfon mòbil de contacte.

Llista de les espècies d'ocells observats durant la sortida

1- Cabussó emplomallat Podiceps cristatus

Foto: Eio Ramon


2- Cabusset Tachybaptus ruficollis
3- Baldriga sp. Puffinus mauretanicus/yelkouan
4- Mascarell Morus bassanus
5- Corb marí gros Phalacrocorax carbo
6- Esplogabous Bubulcus ibis
7- Martinet blanc Egretta garzetta
8- Martonet ros Ardeola ralloides
9- Bernat pescaire Ardea cinerea
10- Agró roig Ardea purpurea
11- Capó reial Plegadis falcinellus
12- Ànec blanc Tadorna tadorna
13- Ànec collverd Anas platyrhynchos
14- Ànec griset Anas strepera
15- Ànec cullerot Anas clypeata
16- Xarxet comú Anas crecca
17- Xarrasclet Anas querquedula
18- Morell cap roig Aythya ferina
19- Arpella vulgar Circus aeruginosus
20- Aligot comú Buteo buteo
21- Faisà Phasianus colchicus (escoltat)
22- Polla pintada Porzana porzana

Foto: Eio Ramon23- Polla d'aigua Gallinula chloropus
24- Fotja vulgar Fulica atra
25- Polla blava Porphyrio porphyrio
26- Cames llargues Himantopus himantopus

Foto: Joan Sabaté


27- Bec d'alena Recurvirostra avosetta

Foto: Eio Ramon28- Perdiu de mar Glareola pratincola

Foto: Eio Ramon


29- Corriol gros Charadrius hiaticula
30- Corriol petit Charadrius dubius

Foto: Eio Ramon31- Corriol camanegre Charadrius alexandrinus
32- Territ becllarg Calidris ferruginea
33- Territ menut Calidris minuta
34- Territ de Temminck Calidris temminckii

Foto: Eio Ramon35- Batallaire Philomachus pugnax
36- Becut Numenius arquata

Foto: Eio Ramon37- Tètol cuanegre Limosa limosa
38- Gamba roja vulgar Tringa totanus
39- Gamba roja pintada Tringa erythropus (escoltat)
40- Gamba verda Tringa nebularia
41- Valona Tringa glareola
42- Xivita Tringa ochropus
43- Becadell Gallinago gallinago
44- Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
45- Gavina corsa Larus audouinii
46- Gavià argentat Larus michahellis
47- Xatrac becllarg Sterna sandvicensis
48- Fumarell carablanc Chlidonias hybrida

Foto: Eio Ramon
49- Tudó Columba palumbus
50- Colom roquer Columa livia
51- Tórtora turca Streptopelia decaocto
52- Falciot negre Apus apus
53- Ballester Apus melba
54- Puput Upupa epops
55- Picot verd Picus viridis (escoltat)
56- Oreneta de ribera Riparia riparia
57- Oreneta vulgar Hirundi rustica
58- Oreneta cuablanca Delichon urbicum
59- Grasset de muntanya Anthus spinoletta
60- Cuereta blanca Motacilla alba
61- Cuereta groga Motacilla flava
62- Rossinyol comú Luscinia megarhynchos (escoltat)
63- Cotxa cuarroja Phoenicurus phoenicurus
64- Merla Turdus merula

Foto: Joan Sabaté


65- Trist Cisticola juncidis
66- Rossinyol bord Cettia cetti
67- Balquer Acrocephalus arundinaceus (escoltat)
68- Tallarol de casquet Sylvia atricapilla

Foto: Eio Ramon69- Tallarola capnegre Sylvia melanocephala
70- Mosquiter comú Phylloscopus collybita (escoltat)
71- Mosquiter de passa Phylloscopus tochilus (escoltat)
72- Mastegatatxes Ficedula hypoleuca
73- Texidor Remiz pendulinus (escoltat)
74- Mallerenga emplomallada Lophophanes cristatus
75- Mallerenga carbonera Parus major

Foto: Eio Ramon76- Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus
77- Raspinell Certhia brachydactyla
78- Estornell vulgar Sturnus vulgaris
79- Garsa Pica pica
80- Padal comú Passer domesticus
81- Pardal xarrec Passer montanus
82- Verdum Carduelis chloris
83- Cadernera Carduelis carduelis
84- Gafarró Serinus serinus


Foto: Ferran López. Grup de la sortida

Foto: Joan Sabaté. Abellera aranyosa Ophrys sphegodes